1/9

BUDYNEK NASZEJ SZKOŁY 

szkola.png
  • Główną siedzibą szkoły w Budapeszcie jest budynek zbudowany specjalnie dla niej i oddany do użytku w 2009 roku, a także przebudowane dla potrzeb szkoły pomieszczenia należące wcześniej do Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum. Całość jest własnością Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego.

  • W siedzibie szkoły w Budapeszcie znajdują się sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, sekretariat, korytarz z małą czytelnią, dwa aneksy kuchenne i trzy toalety. W przerwach między zajęciami uczniowie mogą korzystać ze znajdującego się przed budynkiem dużego, zamkniętego dziedzińca i placu zabaw. Oczekujący na dzieci rodzice mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanego saloniku z dostępem do kuchni, łazienki oraz wifi.
  • ​​Wszystkie oddziały szkolne znajdujące się na terenie Węgier dysponują salami dydaktycznymi, które są wynajmowane przez szkołę lub znajdują się w posiadaniu miejscowych samorządów polskich. Są one dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. Wszystkie pomieszczenia szkolne, w których odbywają się zajęcia Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech - tak w Budapeszcie jak i poza nim - odpowiadają wszystkim tym samym wymogom technicznym i bezpieczeństwa jakim odpowiadają publiczne szkoły węgierskie. ​Poza Budapesztem klasami Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej są najczęściej pomieszczenia należące do lokalnych samorządów polskich lub klasy użyczane przez lokalne węgierskie szkoły.

szkola.png
plinfo_logo.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

1102 Budapest, Állomás u. 10
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

www.plinfo.hu/polskaszkola

Anna Lang – dyrektor email: lang.anna@polonia.hu