top of page

23 MARCA - DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

”Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem odrębnym i osobnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia”.   
                           
Stanisław Worcell

Deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej została przyjęta 12 marca 2007 roku na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później, 16 marca 2007 roku taką uchwałę przez aklamację podjął Sejm RP. Od tego czasu co roku miasta Polski i Węgier są naprzemiennie gospodarzami centralnych obchodów tego święta, ale okolicznościowe imprezy organizowane są w wielu miejscach. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest w obu krajach świętem państwowym, ale nie jest dniem wolnym od pracy


Idea Dnia Przyjaźni po raz pierwszy pojawiła się 24 marca 2006 roku w Győr, gdzie prezydenci Polski – Lech Kaczyński oraz Węgier – László Sólyom wspólnie odsłonili Pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas tej uroczystości János Kollár – prezes Polsko-Węgierskiego Towarzystwa Historycznego im. Józefa Piłsudskiego odczytał tzw. Deklarację z Győr postulującą ustanowienie święta Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

 

„Tysiącletnia historia i przyjaźń narodu polskiego i węgierskiego jest unikalna w Europie. Nasze narody jak dwa żywe „pomniki” są przykładem bohaterstwa i umiłowania wolności. Nową epokę XXI wieku zapoczątkowało członkostwo Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość nakłada na nas – Polaków i Węgrów – obowiązek, byśmy naszą wspólną historię i przyjaźń napisaną przez najlepszych synów obu narodów zachowali, pielęgnowali i przekazali następnym pokoleniom. Dla realizacji tych celów podejmujemy wspólną inicjatywę by: zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech jeden dzień w roku – 24 marca – został oficjalnie uznany jako Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i by był corocznie obchodzony. Niech nasza wspólna przeszłość historyczna, przyjaźń i wiara będzie siłą kierującą nas ku wspólnej przyszłości!”


Prezydenci obu krajów na miejscu słownie poparli inicjatywę, a po prawie roku Starania Towarzystwa im. Piłsudskiego po prawie roku zakończyły się sukcesem – poseł Parlamentu Węgierskiego Gábor Hárs podjął się realizacji pomysłu. Pierwotna idea została jednak nieznacznie zmodyfikowana – data 24 marca została odrzucona przez stronę polską, jako że wówczas obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Życia. Po dwustronnych rozmowach stanęło na dacie o dzień wcześniejszej. 
 

nap2011.jpg
magyar-lengyel_baratsag_napja_2012.jpg
nap20171.png
magyarlengyel.png
images (1).jpg
image004.jpg
nap2015.png
images.jpg
logo_dpwp_kielce.jpg
unnamed.jpg
lengyel-magyar-baratsag-napja.jpg
bottom of page