top of page

NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ POLONIĘ i DLA POLONII NA WĘGRZECH

NAGRODA NARODOWOŚCIOWA – NEMZETISÉGIEKÉRT DÍJ

Nagroda przyznawana jest w uznaniu pracy włożonej w życie kulturalne lub religijne, edukację, naukę oraz organizację i prowadzenie instytucji narodowościowych na Węgrzech. Nagroda przyznawana jest przez rząd Węgier.

_IGP8246.jpg
_IGP8245.png

2021 - Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha

2018 – Krzysztof Ducki

2018 – Andrzej Straszewski

2017 dr Konrad Sutarski

2016Polonijny Zespół Pieśni i Tańca Polonez

2015Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego

2014 – Bros Stanislaw Wojciechné Horváth Mária

2013Polski Instytut Badawczy i Muzeum

2012 – Bożena Bogdańska-Szadai

2012 – Andrzej Wesołowski

2010Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech

2008Polska Parafia Personalna

Wladyslaw

NAGRODA ŚW. WŁADYSŁAWA – SZENT LÁSZLÓ DÍJ

Nagroda św. Władysława, patrona węgierskiej Polonii, jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polonię na Węgrzech. Nagroda przyznawana jest przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. 

0d0a1-2.jpg

2020Polska Parafia Personalna
2019 – dr Karol Biernacki
2018 Miklós Soltész
2017dr János Latorcai
2016Ákos Engelmayer
2015 – biskup György Snell
2014 – Szilárd Németh
2013Roman Kowalski 
2012Balázs Bús
2010 – Marcin Sokołowski
2009 – Tibor Szép 
2008Andrzej Przewożnik
2007dr Konrád Sutarski
2006Grzegorz Łubczyk
2005Henryk Sławik (postumus)
2004 – Zenon Tarnowski (postumus) 
2003Andrzej Stelmachowski
2002prof. Janusz Bańczerowski
2001Béla Varga (postumus) 
2000 – Zoltán Bátky
2000 – Mieczysław Ostoja-Mitkiewicz 
2000Jan Stolarski
1999 – Magyar-Lengyel Baráti Egyesület, Balatonboglár

1999 – Lengyel Klub, Pécs

1999 – Bem József Kulturális Egyesület Szegedi Részlege
1999dr Kovács István
1999prof. dr Urszula Kaczmarek
1999 – ks. Maciej Józefowicz
1997Antall József senior (postumus)
1997Polski Kościół 
1996Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech
1996Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha
1996 – Ex aequo Kőszeghy Olivérné i ojciec Józef Wajda 

zaslugi

„ZA ZASŁUGI DLA WĘGIERSKIEJ POLONII” MAGYARORSZÁGI LENGYELEKÉRT EMLÉKÉREM

2020 
– Małgorzata Katarzyna Takácsné Maciejewska 
– Maria Jolanta Zemplényi
– István Kraszlán 
2019 
– Béla Pauer 
– Péter Kovács 
Polsko-Węgierski Chór Dalarda z Nyíregyháza
2018 
– Ewa Halina Nagy
– Imre Mihalik 
Stowarzyszenie Rodzin Polsko-Węgierskich w Újpeszcie
2017 
– dr Alina Papiewska-Csapó
– Zele Józsefné
– Ferenc Zarowny 
2016 
– Tünde Trojan 
– dr Wojciech Leon Mendyk
– Andrzej Kalinowski 
2015 
Kleksiki 
– Henrietta Jógáné Szabados 
– Marianna Tánczosné Minda 
2014 
– Múzeumbarátok Köre – Isaszeg
– Wieslawa i Tamás Bárkányi 
– Elżbieta Molnárné Cieślewicz 
2013 
– Małgorzata Bánoné Pietrzyk 
– György Hidvégi 
– Krystyna Wieloch Varga 
Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko–Węgierskiej Békéscsaba
2012 

– Barbara Pál 
2011 
– Anna Németh 
– Pál Vaskó i Vaskó Pálné (Judit Pelyhe)
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego
2010 
– Magyar Lengyel Baráti Kör (Budapest XVII. kerület)
– Ifj. István Rémiás 
– Wanda Mészáros 
2009 
– András Laczkó 
– Poros Andrásné
– dr József Dobos i Chór św. Kingi
2008 
– Korek Eugeniusz 
– dr Erika Bakonyi 
– Andrzej Polak
2007 
– Bubenkó Béláné, Fedor Kálmánné i Szilágyi Györgyné
– Abrusán Györgyné
– Soboltynski Róbertné

2006 
– ks. Leszek Kryża
– Gábor Török 
– Bożena Bogdańska-Szadai 
2005 
– Polonijny Zespół Pieśni i Tańca Polonez
– István Lehoczki 
– Jerzy Królikowski 
2004 
– Barátság Háza, Székesfehérvár
– Krzysztof Ducki 
– Ewa Modrzejewska 
2003 
– ks. Zbigniew Czerniak
– Alicja Nagy 
– István Rémiás 
2002 
– Grupa teatralna „Dom Otwarty” 
– rodzina Rege
– Andrzej Wesolowski 
– Małgorzata Leszkó 
2001 
– Aldona Héjj 
– Valéria Greskóné Bubenkó 
– rodzina Priszler 
2000 
– Erzsébet Csombor 
– Stanisław Gwizdalewicz 
– Gabriella Hajdú 
– dr Nemesi Miklósné 
1999 
– Károly Pál 
– Anna Novotni
– Andrzej Straszewski
– dr Vera Tóthné-Pacs 
– Jadwiga Városi 
– Anikó Szekér Lászlóné 
1998 
– ks. Pawel Laskowski
– Buzás Istvánné
– Rikárd Wygocki
– Tamás Szalamon Rácz 
1997 
– Éva Lázár
– Béla Rege 
– Marian Trojan
– Helena Révész 
– Julianna Koziorowska
1996 
– Stowarzyszenie im. Bema oddział Komárom-Esztergom 
– Stowarzyszenie im. Bema oddział Székesfehérvár
– Polska Parafia Personalna 
– Hasznos Györgyné (postumus)
– dr Leszek Hensel
– Jerzy Kochanowski
– dr Zbigniew Kościuszko (postumus)
– Zdzisława Molnárné Sagun 
– Ernest Niżiałowski
– Mária Pál

mlodziezowa

„ZA ZASŁUGI DLA WĘGIERSKIEJ POLONII” - wersja młodzieżowa
MAGYARORSZÁGI LENGYELEKÉRT EMLÉKÉREM - ifjúsági díj

2020 – Wanda Dominika Tóth 
2019 – Marcel Krajewski
2018 – Krzysztof Verő
2017 – Máté Mészáros 
2016 – Marcin Kovács

Danek

MEDAL KS. WINCENTEGO DANKA

Oznaczenia ks. Wincentego Danka są przyznawane Polakom i Węgrom, którzy żyją i pracują w duchu tradycji życia religijnego polskich katolików na Węgrzech, wspomagają pracę, starania Stowarzyszenia św. Wojciecha i Polskiej Parafii Personalnej, prowadzą wybitną działalność twórczą w dziedzinie chrześcijańskiej kultury Polaków na Węgrzech.

 

Kandydatów do odznaczenia może zaproponować cywilna, polska organizacja na Węgrzech, Polska Parafia Personalna albo przynajmniej pięć członków Stowarzyszenia św. Wojciecha posiadających prawo do głosowania. O przyznaniu odznaczenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia św. Wojciecha oraz proboszcz Polskiej Personalnej Parafii poprzez głosowanie.

bottom of page