1/3

PODRĘCZNIKI

szkola.png

Uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej mają do dyspozycji zestaw podręczników i ćwiczeń przygotowanych specjalne dla nich – są to wydawnictwa, które mają przedstawiać wiedzę dotyczącą Polski, jej kultury, geografii, literatury i historii ze świadomością tego, że ich adresatem są dzieci i młodzież mieszkający poza granicami kraju, a konkretnie na Węgrzech. Stąd pomysł żeby w podręcznikach tych podkreślać i graficznie wyróżniać powiązania Polski i Węgier.

Wszystkie podręczniki otrzymały pozytywną opinię węgierskich władz oświatowych i zostały dopuszczone do użytku w szkołach na terenie Węgier. W naszej szkole wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne i podręczniki dzieci otrzymują nieodpłatnie.

szkola.png
plinfo_logo.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

1102 Budapest, Állomás u. 10
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

www.plinfo.hu/polskaszkola

Anna Lang – dyrektor email: lang.anna@polonia.hu

szkola.png