top of page

POLAK W POTRZEBIE!

TELEFONY ALARMOWE NA WĘGRZECH

unnamed (2).jpg

europejski numer alarmowy
112

1200px-Insignia_Hungary_Police.svg.png

​policja
107

1200px-Insignia_Hungary_OMSZ_v1.svg.png

pogotowie ratunkowe 
104

unnamed.jpg

straż
pożarna 
105

TELEFON DYŻURNY KONSULATU
- alarmowy w nagłych przypadkach po godzinach urzędowania

tel.: +36 20 4729502

Telefon ten działa poza godzinami urzędowania i w dni wolne. Służy ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, poszukiwaniu zaginionych, ew. nawiązaniu kontaktu z bliskimi poszkodowanych, czy zatrzymanych obywateli polskich. Telefon ten NIE SŁUŻY udzielaniu informacji turystycznych, o usługach, natężeniu ruchu na drogach itp. Nieznajomość języków obcych, nieporozumienia pomiędzy klientem a usługodawcą, konieczność opłacenia mandatu za wykroczenie, poszukiwanie usług itp. nie są nagłymi wypadkami.

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie

1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel.: +36 1 4138206, tel.: +36 1 4138208
e-mail: budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl

Kierownik urzędu: Andrzej Kalinowski, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej, I Radca

Godziny przyjęć: poniedziałek 09:00–13:00, środa: 12:00–18:00, czwartek: 09:00–13:00, wtorki i piątki: bez przyjęć petentów.

Ambasada RP w Budapeszcie

1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
tel: +36 1 4138200
fax: +36 1 3511722
e-mail: budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

bottom of page