1/30
szkola.png
plinfo_logo.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

1102 Budapest, Állomás u. 10
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

www.plinfo.hu/polskaszkola

Anna Lang – dyrektor email: lang.anna@polonia.hu

Regulamin pracy szkoły

Regulamin placu zabaw

STATUT, REGULAMIN, KODEKS ETYCZNY I INNE WAŻNE DOKUMENTY 

szkola.png

LENGYEL KIEGÉSZÍTŐ NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ISKOLA ÉS KIEGÉSZÍTŐ NEMZETISÉGI ÓVODA - Házirend

Alkalmazott jogszabályok

1.1. Külső szabályzók:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
- 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól

1.2. Belső szabályzók:
- Pedagógiai Program 
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- A Játszótér használati rendje
- Tűzvédelmi szabályzat .......

 


 

szkola.png