UCZYMY (się) POLSKIEGO

Nauka języka polskiego, poznawanie i podtrzymywanie polskich zwyczajów i tradycji jest - i zawsze było - jednym z priorytetów Polonii.

 

Najczęściej pierwszym źródłem tej wiedzy jest oczywiście rodzina, ale do pełnego rozwoju kompetencji językowych dzieci polonijnych – obok silnego zaangażowania ich najbliższych – potrzebne jest, aby od możliwie wczesnego okresu życia uczestniczyły w zajęciach językowych prowadzonych w systemie szkolnym. System ten poprzez zróżnicowaną tematykę zajęć umożliwia poszerzanie aktywnego słownictwa, zapewnia naukę czytania, pisania oraz pozwala na regularne kontakty z polonijnymi rówieśnikami. 

Na Węgrzech – przede wszystkim w Budapeszcie, ale nie tylko – prężnie działa wiele instytucji wspomagających naukę języka polskiego i poznawanie polskiej kultury, ich programy dostosowane są do potrzeb właściwie wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk.

 

Dla najmłodszych organizowane są spotkania Klubu Malucha, dla nieco starszych sobotnie przedszkola, jeszcze starsze dzieci mają możliwość uczestniczyć w szkolnych zajęciach zerówki, a potem zajęciach szkoły podstawowej i średniej aż do samej matury, a co więcej studiów polonistycznych. Dla dorosłych zainteresowanych poznaniem języka polskiego odpowiednie kursy na różnych poziomach organizuje Instytut Polski.

I speak Polish 
what's your superpower?