1/30

REKRUTACJA 

szkola.png
  • Zapisy do wszystkich klas szkolnych i zerówki odbywają się w okresie 15 maja – 31 sierpnia, a w wyjątkowych wypadkach także w ciągu roku.

  • Zapisu można dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły (1102 Budapest, Állomás u. 10), telefonicznie (tel.: +36 1 2612748) lub mailowo (szkolpol@polonia.hu).

  • Zgłoszenie ucznia do szkoły jest ważne po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszeniowej i oświadczenia.

  • Wypełnione karty zgłoszeniowe w wersji oryginalnej prosimy oddać do sekretariatu szkoły najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

  • Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Nasi nauczyciele są przygotowani do nauczania języka polskiego zarówno jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego.

  • Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych - dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców

  • Uczestnictwo w zajęciach zerówki nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do pierwszej klasy w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej.

  • Uczestnictwo w zajęciach zerówki nie zobowiązuje do zapisania dziecka do pierwszej klasy w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej w następnym roku szkolnym.  

  • Ogólnokrajowa Szkoła Polska jest nieodpłatna. Również nieodpłatnie uczniowie otrzymują wszystkie potrzebne podręczniki.

szkola.png
plinfo_logo.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

1102 Budapest, Állomás u. 10
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

www.plinfo.hu/polskaszkola

Anna Lang – dyrektor email: lang.anna@polonia.hu