top of page

POLONIA NOVA

Stowarzyszenie Kulturalne Użyteczności Publicznej Polonia Nova 

Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

1061 Budapest, Jókai tér 1 fszt. 2. A 
www.polonianova.hu
email: biuro@polonianova.hu novapolonia@gmail.com

18762289_10156174125012564_282380210_n (
uniwersytet otwarty

Polonia Nova jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane działalnością na rzecz promocji kultury i nauki polskiej na Węgrzech i w innych krajach Europy. Stowarzyszenie współpracuje z polskimi, polonijnymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i kierunkach działania. Działa od roku 2006, a oficjalnie zarejestrowane zostało 5 listopada 2007 roku, jako organizacja, której podstawowym celem jest ochrona i rozwój języka, kultury i narodowych tradycji polskich na obczyźnie.

UNIWERSYTET OTWARTY

Inauguracja polskiego Uniwersytetu Otwartego w Budapeszcie odbyła się w 2008 roku. Od tego czasu Uniwersytet Otwarty organizuje do kilkunastu wykładów rocznie, których głównymi słuchaczami są przedstawiciele Polonii na Węgrzech, jak również Węgrzy władający językiem polskim.

bottom of page