STOWARZYSZENIE KATOLIKÓW POLSKICH NA WĘGRZECH P.W. ŚW. WOJCIECHA

1103 Budapest, Óhegy u. 11   

www.dombudapeszt.com    
email: adalbert@dombudapeszt.com 

tel.: +36 1 2626908    
Zdzisława Molnárné Sagun – prezes
Elżbieta Molnárné Cieślewicz – wiceprezes
Katarzyna Takácsné Kalińska – skarbnik
Małgorzta Soboltynski Róbertné – członek Zarządu d/s kultury
Ewa Nagy – członek Zarządu d/s socjalnych  

866c77_6a5894742d74404aa78f1891a8199011.

Powstałe w 1993 roku Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha jest organizacją polonijną pożytku publicznego o zasięgu ogólnokrajowym. Liczy około 500 członków i posiada dwa oddziały w Ládbesenyő-Andrástanya i w Emőd


Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim działalność kulturalną. propagując kulturę i sztukę polską na terenie Węgier, a także kulturę i sztukę węgierską. Obok działalności kulturalnej stara się również prowadzić działalność socjalną współpracując z siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla, pracującymi przy Kościele Polskim i pomagając osobom starszym i słabym narodowości polskiej, mieszkającym na terytorium Węgier. 

 

Siedzibą oraz własnością Stowarzyszenia św. Wojciecha jest Dom Polski w Budapeszcie. Opiekunem duchowym każdorazowy proboszcz Polskiej Parafii Personalnej – stąd wszystkie imprezy kulturalne, w tym wyjazdy na liczne pielgrzymki organizowane są wspólnie z Parafią. 

 

Największą imprezą kulturalną organizowaną przez Stowarzyszenie św. Wojciecha od 1995 roku są coroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej (najczęściej w październiku). Jest to tygodniowy cykl imprez kultury chrześcijańskiej połączony z corocznym walnym spotkaniem pracującego na Węgrzech polskiego duchowieństwa.