ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

Polskojęzyczne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowane są regularnie w soboty przed południem w dwóch miejscach w Budapeszcie: w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech oraz w Domu Polskim przy Polskiej Parafii Personalnej. Na Kőbánya, w w salach Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, prowadzone są również zajęcia dla starszych przedszkolaków (5-6 latków), przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole, tzw. zerówka.

Dom Polski

1103 Budapest, Óhegy u. 11

tel.: +36 1 2626908

email: adalbert@dombudapeszt.com

zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 10:00-14:00

wojciech bialy.gif

Przedszkole przy Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha powstało kilkanaście lat temu. Od samego początku prowadzą je siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

 

Co sobotę w Domu Polskim zbierają się najmłodsze dzieci z rodzin polsko–węgierskich. Z biegiem lat liczba dzieci wzrosła tak, że są w chwili obecnej spotkania odbywają się w dwóch grupach: maluchy i starszaki.

 

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci biorą udział w zajęciach rytmicznych, gimnastycznych, nauce religii, słuchają lub oglądają bajki, obchodzą ważniejsze polskie święta – naturalnie wszystko odbywa się w języku polskim.

 

Wyposażenie przedszkola pochodzi od darczyńców – od Polskiej Ambasady, Samorządów Polskich działających w Budapeszcie oraz od osób prywatnych.

23722505_157137041458061_336220401860173

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech 

1051 Budapest, Nádor u. 34.II./1
tel.: +36 1 3110216
email: przedszkole@bem.hu
facebook

zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach od 9:00-12:00

Przedszkole działające przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Józefa Bema powstało z myślą o dzieciach w wieku od 2,5 do 7 lat. Pierwsze zajęcia przedszkolne odbyły się w styczniu 2001 roku. 


Program pracy przedszkola uwzględnia zarówno zróżnicowanie wiekowe, jak i rozwojowe wychowanków. Dostosowany jest do potrzeb dzieci niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego – są w grupie dzieci, które świetnie mówią po polsku, lecz są również i takie, które mają trudności z komunikacją w języku ojczystym mamy, taty lub babci.

Celem zajęć przedszkolnych jest zapoznanie dzieci z polską kulturą, tradycjami narodowymi oraz obyczajami – co automatycznie stwarza możliwość rozwoju językowego, czy bogacenia polskiego słownictwa. Program każdych kolejnych spotkań budowany jest wokół określonych bloków tematycznych, np: dary jesieni, Mikołaj, Dzień Matki.


Organizatorzy zajęć wychodzą z założenia, że podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, ale oprócz swobodnie, z własnej inicjatywy podejmowanej zabawy przedszkolaki mają możliwość wzięcia udziału w różnych rodzajach zorganizowanej działalności: słuchanie bajek, wierszyków i rymowanek, śpiewanie i słuchanie piosenek, zabawy rytmiczne, plastyka i technika, poznawanie przyrody i świata (eksperymenty, filmiki edukacyjne dla dzieci), zabawy ruchowe, zabawy matematyczne.

W przedszkolu ważnym elementem wychowawczym, który uspołecznia dziecko jest udział w pracach użytecznych np: wspólne układanie i segregowanie zabawek, książek, sprzątanie po sobie przyborów, itd. Włączanie malców w gospodarstwo przedszkola następuje stopniowo, zadania sa dostosowane do wieku i możliwości dzieci. 


Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez zespół odpowiednio przygotowanych pedagogów. 

 

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech

Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

www.szkolpol.hu

Anna Lang – dyrektor

szkola.png

Zajęcia przygotowujące starsze przedszkolaki (5-6 lat) do podjęcia w niedalekiej przyszłości nauki języka polskiego w szkole, tzw. zerówka odbywają się w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej od roku szkolnego 2019/20 i prowadzone są w oddziale w Budapeszcie, a dołączyć można do nich w dowolnej chwili w czasie roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sobotę przed południem trwają 90 minut i skierowane są szczególnie do tych dzieci, które po polsku nie mówią, lub mówią słabo.

 

Do grupy mogą również dołączyć się dzieci, które po polsku mówią płynnie lub - tu zawsze decyzja podejmowana jest dla każdego konkretnego ucznia indywidualnie - mogą one jeszcze przed formalnym zapisem do szkoły brać udział w zajęciach dla pierwszoklasistów (bez świadectwa i ocen).

Na spotkania grupy zerówkowej składają się zajęcia sensoryczne, ćwiczenia małej motoryki, rytmika i bardzo dużo ćwiczeń mowy. Dzieci w swobodnej atmosferze uczą się bycia i pracy w grupie.

Na miejscu do ich dyspozycji jest plac zabaw i duże podwórko – oba znajdujące się na zamkniętym, ogrodzonym terenie.  Zerówkowicze mają tam możliwość spotkań z uczniami pierwszych klas szkoły podstawowej, a nawiązane przy tej okazji znajomości i przyjaźnie niewątpliwie ułatwiają start "prawdziwej edukacji". 

Oczekujący na swoje pociechy rodzice mogą ten czas spędzić w specjalnie na ten cel wyznaczonym salonie dla rodziców, gdzie mają swobodny dostęp do wyposażonej kuchni i łazienki. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

Uczestnictwo w zajęciach  zerówki nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, do pierwszej klasy, tak samo udział w zajęciach zerówki nie zobowiązuje rodziców do zapisania dzieci do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w kolejnym roku szkolnym.