szkola.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

1/32

Nasza szkoła JEST wyjątkowa!

 • Jest ogólnokrajowa

 • Stanowi część węgierskiego systemu edukacji! - spełnia te same wymagania i normy jak każda inna państwowa szkoła na Węgrzech.

 • Uczy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania! - jako ojczystego, obcego i dziedziczonego 

 • Uczy nie tylko języka, ale utrwala tożsamość narodową uczniów z poszanowaniem przynależności do dwóch narodów!

 • Wszystkie oddziały szkoły prowadzą zajęcia w przygotowanych do tego celu salach lekcyjnych!

 • Posiada własne darmowe podręczniki przygotowane specjalnie do pracy z dziećmi Polonii na Węgrzech!

 • Ocena z polskiego liczy się do węgierskiej średniej w szkole macierzystej ucznia!

 • Posiada własny budynek!

 • Będąc w sąsiedztwie Muzeum Polonii i Samorządu Ogólnokrajowego znajduje się w centrum życia węgierskiej Polonii, a uczniowie stają się jej integralną częścią!

 • Przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka polskiego!

 • Punkty z egzaminu maturalnego z języka polskiego doliczane są do wymaganych przy przyjęciu na węgierskie uczelnie wyższe!

 • Przygotowuje i przeprowadza egzaminy z polskiego jako obcego ECL!

szkola.png
plinfo_logo.png

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

1102 Budapest, Állomás u. 10
tel.: +36 1 2612748

email: szkolpol@polonia.hu

facebook

Anna Lang – dyrektor email: lang.anna@polonia.hu